Kiven testamentti

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1981

Teosarvio

Reino Eriksson on kansalaisopiston rehtori, joka julkaisee ensimmäisen runokokoelmansa kahdella kielellä, suomeksi ja esperantoksi. Teksti ja sen käännös vai lienevätkö molemmat versiot yhtä alkuperäisiä kulkevat kirjassa rinnakkain, mutta esperantoa taitamattomana en pysty niitä keskenään vertaamaan. Erikssonin suomeksi kirjoittamien runojen sävy on enimmältään hiljaisen miettivä ja elämää persoonallisella tavalla mieltävä. Ilmaisullisesti runot ovat kypsyteltyjä ja muodollisestikin melko ehyitä, mutta kokonaiskuva ei oikein tarkennu, ja kokoelmasta jää hajanainen vaikutelma. Kaksikielisyydellä puolestaan lienee lähinnä kuriositeetin arvo.