Erokirja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1981

Teosarvio

Lujin ja herkin esteettisin keinoin Eira Stenberg 'Erokirjassa' kuvaa tiettyä luopumisprosessia, avioeroa, joka tässä vaiheessa yhteiskunnallista kehitystä liittyy monen suomalaisen elämään kipeänä ja voimia kuluttavana tapahtumana. Kirjailija on etsinyt pinnanalaisia tasoja, rakkauden rajoja. Arkielämän yksityiskohdista muodostunut elämä on osa osalta siivottava, muuttomiehet tulevat, murhe, hiljaisuus ja väsymys ovat uuden elämän pohja. Kirja ilmentää ihmisen tarvetta saada tilanne hallintaan kaaoksen keskellä. Tekstissä ilmenee tyylillinen eheys ja hallinta, harvinaislaatuinen lyyrinen lahjakkuus. Kirjailijan edeltävään tuotantoon verrattuna teoksesta välittyy hedelmällinen avoimuus.