Varjo tai kevyt valo

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1981

Teosarvio

Mirja Bolgár on tunnetusti ansiokkaimpia kulttuuriviestijöitä Ranskan ja Suomen välillä, ja hän heijastaa tietämystään tässäkin valikoimassa kerrassaan kiitettävällä tavalla sekä näytteiden valikoitsijana että myös niiden suomentajana. Valitettava tosiasiahan on, että muista maista meille välittyvä nykyproosa yleensäkin on liiemmälti vain jonkun yhden ja ainoan tiedottajan tai suomentajan innostuksen varassa. Tässä valikoimassa esiintyvät kymmenen nimeä ovat Bolgárin sekä myös näytteiden annin perusteella kiinnostavia ja varteen otettuja kirjailijoita, mutta meillä heidän nimensä ovat korkeintaan niminä tuttuja, jos sitäkään. Valikoiman arvoa lisää se, että kirjailijoilta enimmäkseen on mukana useampia ja jopa keskenään erilaisia tyylinäytteitä, koska se laventaa näkökulmaa edes hieman maistelua rikkaammaksi. Kirjailijaesittelyt ovat nasevia ja tarpeen.