Taipaleenjoen tulessa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1981

Teosarvio

Sotakirjojen monenkirjavassa joukossa on melkoinen harvinaisuus teos, joka on kirjoitettu heti talvisodan jälkeen, mutta julkaistaan vasta nyt. Alpo Reinikainen osallistui talvisodan kiivaimpiin taisteluihin 20-vuotiaana reservivänrikkinä - posliinipoikana - kuten sanonta kuului. Sodan kuluessa hän ei pitänyt päiväkirjaa vaan merkitsi kokemuksensa muistiin heti sodan päätyttyä. Joukko-osastonsa kohtaloista kertoessaan hän tilittää jopa säälimättömän rehellisesti myös omia tuntojaan ja tunnelmiaan, tekemisiään ja tekemättä jättämisiään. Kirja sisältää pari aitoa, kehnonpuoleista karttaa ja kuvaa varusteluetteloista, joita ei kuitenkaan sen kummemmin selosteta. "Taipaleen joen tulessa" ei paneudu niinkään sodan strategisen kehityksen kuvaamiseen kuin yksittäisten sotilaiden osaan siinä. Tässä suhteessa, tuoreudessaan ja aitoudessaan, se kuulunee sotaromaaniemme parhaimmistoon.