Juhla on runojen aikaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1981

Teosarvio

Valikoima eri juhlapäiviin liittyviä runoja, jotka on ryhmitelty kohdejuhlansa mukaisesti joulusta itsenäisyyspäivään. Teoksen tarkoituksena on auttaa esim. merkkipäivien ja muiden juhlatilaisuuksien järjestelijöitä sopivan ohjelman löytämisessä; toisaalta on ilahduttaa runouden ystäviä ja tarvitsijoita silloinkin, kun näillä ei ole selkeää "käyttöpäämäärää" mielessään.