Rainio, Kullervo

Synnyinaika

Synnyinpaikka

Opiskelupaikkakunta tai -paikkakunnat

Asuinpaikkakunta tai -paikkakunnat

Koulutus tai tutkinto

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Maakunta-alue

Teokset

Tyyppi

runokokoelmat

Tyyppi

runokokoelmat

Tyyppi

tietokirjat

Tyyppi

runokokoelmat

Tyyppi

runokokoelmat

Tyyppi

runokokoelmat

Tyyppi

tietokirjat

Tyyppi

runokokoelmat

ElämäkertatietoaKullervo Rainio on professori, poliitikko ja kirjailija. Hän pohtii tuotannossaan vapautta ja kyseenalaistaa lukkoon lyötyjä asenteita. Kansainvälisesti arvostettuna tiedemiehenä Rainio on poikkeuksellinen kaunokirjailija Suomessa.

Runoilija

Rainio kuvaa runoissaan sodan jälkeistä uuden alkua. Esikuvia ovat Uuno Kailas, Katri Vala ja muut ekspressionistit, aiheita luonto, taide ja heräävä rakkaus.

Runoissa arvostellaan ennakkoluuloja ja kaavoittuneisuutta, ja kokoelmaan Lapsellinen yksinpuhelu sijoitetut aforismit, ”Rakeet”, ryöppyävät kohti teennäisyyttä ja totisuutta. Nimiosasto on leikillinen vastine Olavi Paavolaisen Synkälle yksinpuhelulle.

Rainion herkulliset parodiat 1940-luvulta ovat mukana Valituissa runoissa (2000). Moniosainen ”Elegia raitiovaunulle” välittää raitiovaunusta myöhästyneen tunnelmia mm. V.A. Koskenniemen, P. Mustapään ja Olavi Paavolaisen tyyliin.

Muistelmakirjailija

Huumori ja satiiri ovat tavallisia Rainion runoissa, ja hänen muistelmissaan ovat päällimmäisinä leikillisyys, lempeä itseironia ja asioiden monipohjaisuuden taju.

Jyväskylän seutu valottuu hyvin Rainion kolmessa muistelmateoksessa. Lapsuutta varjostavat köyhyys ja isän juopottelu, varhaisnuoruutta sulostuttaa orastava rakkaus. Pian ovat vuorossa sota ja Talin ja Ihantalan taistelut, sitten opiskeluvuodet.

Tiedemies, tietokirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja

Rainio on julkaissut kirjoja psykologian ja sosiaalipsykologian alalta. Hän erittelee valtaa ja valtasuhteita teoksessaan Valta ja vallankäyttö, jossa hän pohtii antamisen ja rakkauden suhdetta valtaan ja vallan synnyttämään riippuvuuteen.

Kullervo Rainio valittiin kansanedustajaksi kaksi kertaa. Professorin tehtäviensä ohella hän on lukuisia järjestötoimia hoitanut kulttuurivaikuttaja.

Artikkelissa ”Taiteen välittymisen ongelma”, joka on taiteiden ja taidekasvatuksen puolustus, Rainio kirjoittaa taideteoksesta ilmaisun ja ajattelun uudistajana tai vakiinnuttajana. Hän jatkaa:

"Taiteen välittymis- ja vastaanottamisongelma on pikemminkin osa laajaa asenteittenmuodostumis-kysymystä: Onnistuuko kasvatuksemme ylimalkaan tuottamaan ja säilyttämään sisäisesti vireitä ihmisiä, jotka jatkuvasti osaavat kysyä ja omaksua uutta putoamatta jo varhaisessa kehityksen vaiheessa kaavamaisuuteen ja henkiseen automaattisuuteen, nappulanpainaja-ihmisiksi. Siinä on taiteen välittymisen avain."

Katriina Kajannes

Kirjailijan tuotantoon liittyvää lisätietoa

Tietokirjallisuus:
Leadership qualities; a theoretical inquiry and an experimental study on foremen (väitöskirja). Annales Academiae scientiarum Fennicae Series B 95, 1. Suomalainen tiedeakatemia 1955.
Käytännön psykologiaa 1 : Yksilön käyttäytyminen. WSOY 1956. (useita lisäpainoksia)
A model for "stability" theory in psychology. Reports from the Psychological Institute, the University of Helsinki 1957, 1. University of Helsinki 1957.
Käytännön psykologiaa 2 : Joukon käyttäytyminen. WSOY 1957. (useita lisäpainoksia)
Teoksen osat 1 ja 2 ilmestyneet myös yhteensidottuina vuonna 1957.
A stochastic model of social interaction. Transactions of the Westermarck Society 7. Munksgaard, distr. 1961.
A stochastic theory of social contacts : a laboratory study and an application to sociometry. Transactions of the Westermarck Society 8. Munksgaard, distr. 1962.
Simulation of the stochastic learn process in group problem solving. Reports from the Institute of Social Psychology at Helsinki University 1. Helsingin yliopisto 1965.
The conceptual representation of choice behavior and social interaction : a rough draft. Reports from the Institute of Social Psychology at Helsinki University 1967: 3. Helsingin yliopisto 1967.
Valta ja vallan käyttö : sosiaalipsykologinen tarkastelu. WS 1968.
Informaatiosota ja vapaa ihminen : ajankohtaisia tarkasteluja. WS 1971.
Group Maze experiments and simulations in problem-solving by groups. Commentationes scientiarum socialium 3. Societas scientiarum Fennica 1972.
Sosiaalipsykologian oppikirja (Klaus Helkaman kanssa). WSOY 1974.
Ihmisyys ja isänmaa. Kustannuspiste 1979.
Simulation of multi-play prisoner's dilemma according to a quantitative goal/expectation theory. Research report 1981, 2. [Helsingin yliopisto] 1981.
Prisoner's dilemma in the light of component analysis of transition probabilities. University of Helsinki : Department of Social Psychology 1983.
Stochastic field theory of behavior. Commentationes scientiarum socialium 34. Finnish society of Sciences and Letters Academic Bookstore [jakaja] 1986 : 1987.
Tietokonesimuloinnin opas. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen monisteita 1. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos 1988.
Todellisuus ja kuvajainen (K. V. Laurikaisen kanssa). WSOY 1990.
Vastaa minulle maailma! : psykologin näkökulma todellisuuteen. Yliopistopaino 1993.
Tapahtumisen yleinen kuvaus : tieteittenvälinen todennäköisyysmatemaattinen tarkastelu. Research reports 1998, 1. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos 1998.
Älyn älyäminen ja muita psykologis-filosofisia kommentaareja. Minerva 2005.
Kvantti ja kognitio; dynaamisen psykologian tarkastelua kvantti-viitekehyksessä. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja XIV, 2006.
Diskreetti prosessimalli kvantti- ja tajuntasysteemeihin sovellettuna. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja XV, 2006.
Luku "Älä mene, poikani, politiikkaan" teoksessa Miten meistä tuli kansanedustajia? (toimittanut Markus Aaltonen). Veterator 2007.
Discrete process model for quantum and mind systems. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos 2008.

Muu tuotanto:
"Tiede, arvot ja usko" tietoäänitteessä (kasettisarja) Sielunmaisemia. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1994.
Lukuisia artikkeleita tieteellisissä artikkelikokoelmissa ja aikakausjulkaisuissa.