Vuontisjärvi, Elsa

Synnyinaika

Synnyinpaikka

Asuinpaikkakunta tai -paikkakunnat

Koulutus tai tutkinto

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Teokset

Tyyppi

näytelmät

Tyyppi

sadut

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

romaanit

Tyyppi

sadut

Tyyppi

romaanit

Elämäkertatietoa

Elsa Kaarina Vuontisjärvi, s. 1937 Enontekiö. Enontekiöllä asuva kirjailija. Hän on käynyt kansakoulun ja kansanopiston ja hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluu romaaneja, näytelmiä, radiokuunnelmia sekä novelleja. Vuontisjärven romaani Proksinvainiot käsitteli Enontekiön historiaa romaanin tapahtumien ajoittuessa 1700- ja 1800-lukujen vaihteeseen. Romaanissa Pimennetyt ikkunat Vuontisjärvi kuvaa sotavuosien tapahtumia Ylä-Lapissa lapsen näkökulmasta. Muissa teoksissaan Vuontisjärvi on käsitellyt Lapin nykypäivän ongelmia erityisesti työttömyyttä.

Elsa Vuontisjärven mielestä hänen pääteoksensa on vuonna 1993 julkaistu Proksinvainiot. Tämän kirjan aihe oli ollut hänen mielessään kauan aikaa, ja koska kysymyksessä on historiallinen romaani noin 1700-1800-lukujen taitteesta, myös tietojen kerääminen romaanin ajankohdasta vei oman aikansa. Proksinvainioilla Pöyrisjoen yläjuoksun varrella on joskus ollut kiinteää asutusta ja nämä todelliset tapahtumat ovat romaanin pohjana. Elsa Vuontisjärvi kuuli jo lapsena erilaisia tarinoita Proksinvainion asukkaista ja ne olivat omiaan herättämään kiinnostusta, joka myöhemmin kypsyi kirjoittamiseksi. Vuontisjärvi toteaa, että tämä hänen kirjansa ei ole suinkaan Proksissa aikanaan asuneiden ihmisten elämäntarina sellaisenaan, eikä varsinainen syy kirjan kirjoittamiseen. Kirjassaan hän on ennen kaikkea halunnut kuvata Enontekiön ja yleensä Ylä-Lapin silloista elämää, erästä aikakautta kotiseutunsa historiassa, sekä tietysti Lapin ihmistä ja Lapin luontoa.

Vuontisjärven teosten pääteemana on lähinnä työttömyys. Hän on kuvannut sitä romaanissaan Tie vie Pohjoiseen (1995), kuunnelmissaan Sekatyö mies (1973) ja Kahden maan kansalaiset (1979) sekä pienoisnäytelmässään Kotiinpaluu (1982). Myös Lapin historia eri aikakausina on ollut lähellä Elsa Vuontisjärven sydäntä ja on edelleenkin. Tästä ovat esimerkkinä näytelmä Pirkkalaisen tytär (1980-81) ja romaani Proksinvainiot. Ylipäätään Elsa Vuontisjärvi haluaa kuvata ja tarkastella teoksissaan Lapin ihmistä ja luontoa.

Elsa Vuontisjärvi on harrastanut kirjoittamista eri muodoissa nuoresta lähtien ja hänelle on tullut siitä elämäntapa. Naisena ja perheenemäntänä on aina ollut kysymys kirjoittamiseen liittyvästä ajankäytöstä, varsinkin siihen aikaan, kun lapset olivat pieniä, hän kuitenkin toteaa. Tekemistä on aina ollut enemmän kuin on ehtinyt tehdä. Merkittävää Elsa Vuontisjärven kirjailijatyötä ajatellen on se, että hän asuu Enontekiöllä, Ylä-Lapissa. Sieltä hän on ollut poissa vain lyhyitä jaksoja. Hänen mielestään ympäristö on kirjoittajan kannalta kuitenkin uskomattoman rikas; onhan siellä rinnakkain kaksi kulttuuria, suomalainen ja saamelainen. Lisäksi vuorovaikutus naapurivaltioiden, niin Norjan kuin Ruotsinkin kanssa, on aina ollut vilkasta ja antoisaa.

Elsa Vuontisjärvi on myös sitä mieltä, että Lapissa on kautta historian tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin. Aina on ollut menossa ikään kuin käymistila. Kun piispat aikoinaan himoitsivat lohta, ovat vain kohteet tänä päivänä muuttuneet. Vallankäytön halu ja hyötymistarkoitus ovat pysyneet samana. Tätä vallankäyttäjien kiinnostusta Lappia kohtaan, on Elsa Vuontisjärvi tarkastellut erityisesti näytelmässään Pirkkalaisen tytär.

Kirjailijan tuotantoon liittyvää lisätietoa

Näytelmiä:

• Pirkkalaisen tytär, Tornion kesäteatteri 1980-81.
• Kotiinpaluu, Kuusamon näyttämö 1982.

Kuunnelmia:

• Latusankari, Yleisradio 10.4.1970.(julkaistu myös teoksessa Kansan äänet : suomalaisia kansankuunnelmia, 1973).
• Sekatyömies, Yleisradio 12.10.1973.
• Kahden maan kansalaiset, Yleisradio 29.10.1979.


Muuta tuotantoa:

• Enontekiöläiset sodissa ja kotirintamalla 1939-1945. Veteraanimatrikkeli. Päätoimittaja: Elsa Vuontisjärvi ; matrikkelitiedot ja sotahistoria: Mikko Virrankoski. Enontekiön kunta, 2003.
• Lapin kansa. 08.04.2003. Yrjö Kokko kirjailijana : Yrjö Kokko -päivät 7.-9.4.2003 Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa / Elsa Vuontisjärvi
• Luoteis-Lappi 21.10.1993, s. 7,18. Kummitukset ja manalaiset kristillisen Lapin eilisessä ja nykypäivässä / Elsa Vuontisjärvi.
• Raito 1991/ 1, s. 4-6. Maanviljelystä Enontekiöllä : ohraa viljeltiin jo 1700-luvun puolivälissä / Elsa Vuontisjärvi.
• Lapin kansa 21.10.1990, s. 12. Länsi-Ruijan kotiseutumuseo suomalaistaloon ; Storfjordin kuvakokoelma kertoo laajasti alueen historiasta / Elsa Vuontisjärvi.
• Tornionlaakson vuosikirja = Tornedalens årsbok. Tornionlaakson neuvosto = Tornedalsrådet : Tornionlaakson maakuntamuseo 2003. Kilpisjärven tien rakentaminen / Elsa Vuontisjärvi.