Järvenpää-Summanen, Anelma

Personifikaatio henkilöstä