Merkkitulet

Tyyppi

esseekokoelmat
Tekijän nimeä klikkaamalla löydät teoslistauksen ohella lisätietoa kirjailijasta.

kuvaus

Kirja koostuu useista eri aiheita käsittelevistä kirjoituksista. Kirjoituksissa pohditaan ihmisen yksilöllistä ja yhteiskunnallista luonnetta elämää ylläpitävästä ja sitä tuhovasta näkökulmasta. Kirja antaa lukijalle valmiuksia ymmärtää omaa ja toisten käyttäytymistä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Monipuolinen aihepiiri tarjoaa mielenkiintoista luettavaa laajalle lukijakunnalle.

Kirjassa keskeinen aihe on käsitys ihmisestä ja hänen käyttäytymisestään. Se, miten ihminen eroaa koneesta, ja ovatko jotkut ihmisinä pidetyt henkilöt todellisuudessa vain ihmisen kaltaisia robotteja, valeihmisiä.

Pohdinnan kohteena ovat myös ihmisen tahdonvapaus ja itsetunto, miten niitä voidaan lisätä ja kehittää. Edelleen: Kuinka havainnointi vaikuttaa siihen, miten onnellinen ja menestyvä ihminen on. Tunteiden ja luovuuden keskeinen merkitys korostuu terveen ihmisen tunnusmerkkeinä. Pohditaan myös tiedotusvälineiden vaikutusta ihmisten mielialoihin.

Tieteen merkitys yhteiskunnan kehityksessä on suuri. Jopa niin, että tieteeseen vedoten usein mitätöidään ihmisten kokemukset. Kirjassa arvioidaan tiedettä kriittisesti ja tarkastellaan sitä sosiaalisena ilmiönä.

Yhteiskunnallinen vallankäyttö on eräs tarkastelun kohde. Tässä yhteydessä pohditaan kansalaisten todellisia vaikutusmahdollisuuksia ja poliittisten ryhmien merkitystä asioiden hoitamisessa. Esitetään toimintamalli hyvästä hallinnosta ja asioiden hoidosta. Pohditaan, miten hyvinvoivat työntekijät vaikuttavat työpaikkojen tuottavuuteen ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointiin.

Osana yhteiskunnallista keskustelua tarkastellaan uskontojen olemusta sosiaalisena ilmiönä: miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa uskonnon sisältöön, ihmisten käyttäytymiseen ja tekoihin sekä jumala- käsitykseen. Pohditaan myös sotien merkitystä ihmiskunnan tulevaisuuden ja selviytymisen kannalta.

Merkittävä tarkastelun kohde on Euroopan unioni, sen synty, nykytila ja kehityssuunta. Kysytään, mikä merkitys unionilla on rauhan rakentajana ja miten euroa käytetään unionin valtapolitiikan ja jopa palvonnan välineenä. Aihepiirissä pohditaan niin ikään Suomen suhdetta läntiseen ja itäiseen valtaryhmittymään sekä sen naapurivaltioihin. Esitetään myös näkemyksiä unionin valtapoliittisista pyrkimyksistä reunavaltioiden suhteen.

Yhtenä tarkastelun aiheena on maailmankaikkeus, sellaisena kuin se nähdään ja miten se voidaan nähdä. Onko käsitys maailmankaikkeudesta ajan tasalla?
Julkaisuissa alkukielinen julkaisu, 1. suomenkielinen julkaisu, eri käännökset ja mahdolliset muut käännökset.

julkaisut

Alanimeke

ihmisistä ja elämästä

Ensimmäinen julkaisu

kyllä

Ilmestymisaika

Sivumäärä

102

Kieli