Ihmissaalistajat

Tyyppi

esseekokoelmat
Tekijän nimeä klikkaamalla löydät teoslistauksen ohella lisätietoa kirjailijasta.
Kansikuva
Kansikuva
Kansikuva
Eri kansikuvat esitetään isoina, kun osoitat tai klikkaat pikkukuvaa.

kuvaus

Kirjoituksissa ihmisen käyttäytymistä käsitellään perinteisen hyvä ja paha -ajatusmallin sijasta joustava ja kaavamainen -näkökulmasta. Joustavalla tarkoitetaan tässä toiset ihmiset huomioon ottavaa, elämää ylläpitävää ja kaavamaisella toisista piittaamatonta, elämää tuhoavaa toimintaa.Kirjassa keskeinen aihe on käsitys ihmisestä ja hänen käyttäytymisestään. Se, miten ihminen eroaa koneesta, ja ovatko jotkut ihmisinä pidetyt henkilöt todellisuudessa vain ihmisen kaltaisia robotteja, valeihmisiä.Pohdinnan kohteena ovat myös ihmisen tahdonvapaus ja itsetunto, miten niitä voidaan lisätä ja kehittää. Ja edelleen: Kuinka ihmisen havainnointi vaikuttaa siihen, miten onnellinen ja menestyvä hän on. Tunteiden ja luovuuden keskeinen merkitys korostuu terveen ihmisen tunnusmerkkeinä. Pohditaan myös tiedostusvälineiden vaikutusta ihmisten mielialoihin.Yhteiskunnallinen vallankäyttö on eräs tarkastelun kohde. Tässä yhteydessä pohditaan kansalaisten todellisia vaikutusmahdollisuuksia ja poliittisten ryhmien merkitystä asioiden hoitamisessa. Esitetään toimintamalli hyvästä hallinnosta ja asioiden hoidosta. Pohditaan, miten hyvinvoivat työntekijät vaikuttavat työpaikkojen tuottavuuteen ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointiin.Osana yhteiskunnallista keskustelua pohditaan uskontojen olemusta sosiaalisina ilmiöinä: miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa uskonnon sisältöön, ihmisten käyttäytymiseen ja tekoihin sekä jumala- käsitykseen. Pohditaan myös sotien merkitystä ihmiskunnan tulevaisuuden ja selviytymisen kannalta.Merkittävä pohdinnan aihe on Euroopan unioni, sen synty, nykytila ja kehityssuunta. Kysytään, mikä merkitys unionilla on rauhan rakentajana ja miten euroa käytetään unionin valtapolitiikan ja jopa palvonnan välineenä. Aihepiirissä pohditaan niin ikään Suomen suhdetta läntiseen ja itäiseen valtaryhmittymään sekä naapurivaltioihin. Esitetään myös näkemyksiä unionin valtapoliittisista pyrkimyksistä reunavaltioiden suhteen.Yhtenä tarkastelun aiheena on maailmankaikkeus
Julkaisuissa alkukielinen julkaisu, 1. suomenkielinen julkaisu, eri käännökset ja mahdolliset muut käännökset.

julkaisut

Ilmestymisaika

Sivumäärä

113

Kieli

Lisätietoja

Kirjoitukset on julkaistu aiemmin tekijän nettisivuilla tai kaupunkilehdessä.

Alanimeke

ajatuksia ja kirjoituksia

Ensimmäinen julkaisu

kyllä

Ilmestymisaika

Sivumäärä

81

Kieli

Lisätietoja

Kirjoitukset on julkaistu aiemmin tekijän nettisivuilla tai kaupunkilehdessä.

Ilmestymisaika

Sivumäärä

143

Kieli

Lisätietoja

Kirjoitukset on julkaistu aiemmin tekijän nettisivuilla tai kaupunkilehdessä.