Ninjanörden

Ninjanörden handlar om pojken Nelson som på sin tioårsdag upptäcker att han är en hemlig ninja. Han behöver inte längre glasögon, eftersom hans syn förbättrats över natten. Han lyckas göra volter när han hoppar ur sängen, skrämd av en liten spindel som sitter på hans näsa. För även om han är en ninja är han fortfarande rädd för spindlar och höjder. 

Nelson bor med sin mamma och mormor och kusin Kenny på en skrothög, eftersom familjen är fattig och inte har råd med annat. Nelson får veta att även hans pappa var en ninja och superkrafterna har gått i arv. Nelson har aldrig träffat sin pappa, bara sett ett fotografi av honom. Mormor Pat, som är uppfinnare och har en hemlig verkstad på skrothögen, uppfinner många saker som Nelson kan ha nytta av under sina uppdrag. 

I första boken får han möta sin största rädsla, när han tvingas kämpa mot muterade jättespindlar. Han måste verkligen koncentrera sig och försöka minnas vad mormor har berättat för honom. Kenny hjälper till vid sidan om. 

Det finns just nu sex böcker i serien av Anh-Tri Do (eller bara Anh Do). Böckerna rekommenderas för 6-9-åringar och har fina svartvita illustrationer av Jeremy Ley. Alla böcker har 189-190 sidor var, men är ganska lättlästa och har många bilder.

I bok ett och två skrivs det om Pat som mormor, men i tredje boken kallas hon för farmor Pat. Hon fortsätter att vara farmor i böckerna 4-6. På engelska heter mormor/farmor 'grand mother' eller 'grandma', vilket betyder att översättarna kan ha svårt att veta om det är en mormor eller en farmor, ifall det inte nämns något i boken. Hon behöver inte ens vara släkt med dem. I bok två, om jag minns rätt, beskriver hon sig som en mentor för Nelsons pappa. 

Här är en bokhylla med alla böcker i serien: Anh Do: ninjaböcker