Hellsten, Bosse

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Creative Peak / Schildt & Söderström

Född

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Bosse Hellsten (f. 1978 ) fick första pris i Arvid Mörne-tävlingen 2004. Hans första diktsamling Tango för babianer karaktäriseras av Lysmaskens recensent som en bok med “fullt ös, en lek med poser, roller och namn. Lite för mycket hålligång ibland, men en sprudlande debut.”

Om sig själv säger Bosse Hellsten lakoniskt: “Jag är född i Karleby & bor i
Pispala, Tammerfors. Jag jobbar på en bar. Jag skriver på en gammal Imperial. Jag förstörde min Adler. Tango för babianer utkommer på finska.”

Läscentrum