You are here

Hos dej

Här kan du se om boken finns på ditt bibliotek.

 
 
Namn
Hos dej
Upphovsman
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Typ
dikter
Första publikation
ja
Språk
Textutdrag
Den som sitter hos dej
när du är sjuk
tar din hand i sin,
du ligger med slutna ögon
och känner värmen av handen,
åren har gått
och huden glömmer inte.
Ingår i samlingsverket
Första publikation
ja
Utgivningstid
Sidantal
1
Språk
Ingår i samlingsverket
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  lyrik
 • Typ
  dikter
 • Genre
  dikter
 • Vinterkrig(dikter)
 • Originalspråk
  Svenska
 • Typ
  dikter
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  dikter
 • Färdas(dikter)
 • Originalspråk
  Svenska
 • Typ
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  dikter
 • Oktober(dikter)
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  lyrik
 • Typ
  dikter
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  dikter
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Typ
  dikter
 • Genre
  dikter
 • Originalspråk
  Svenska
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Berättelse(dikter)
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Genre
  dikter
 • Originalspråk
  Svenska
 • Typ
  dikter
 • Genre
  lyrik
 • Minnas(dikter)
 • Genre
  lyrik
 • Genre
  dikter
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Typ
  dikter
 • Schamanen(dikter)
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Genre
  lyrik
 • Typ
  dikter
 • Genre
  dikter
 • Mannen(dikter)
 • Genre
  lyrik
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 • Typ
  dikter
 • Genre
  dikter
 • Övergång(dikter)
 • Typ
  dikter
 • Genre
  lyrik
 • Originalspråk
  Svenska
 • Genre
  dikter
 • Upphovsman
  Wik, Inga-Britt
 • Genre
  finlandssvensk litteratur
 •