You are here

Trädet

Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

 
 
Namn
Trädet
Recension i Resonerande bokkatalog
Upphovsman
Utkommit i nummer
6-7/1988
Recension
Tom Sandell, själv medelålders, låter här en åldrande författare genom dagboksanteckningar under några höstmånader föra fram minnan och stämningar från sitt liv Han vistas på ett hem för äldre herrar, har en ordnad tillvaro med ro och tid för meditation. Han skriver inte mera för allmänheten,
han skriver för sig själv, för att reda ut händelser och skeenden från den långa livsvägen. Skickligt ger Sandell glimtar ur författarens liv, med stor känslighet är minnet av fadern och bilden av hustrun målade, och porträtten av kamraterna på gubbhemmet är lysande . Vid själva åldrandets
problem snuddar Sandell knappt, här finns ingenting av den bitterhet eller nedstämdhet som för det mesta följer med åldrande och svikande krafter, det är själva livsinställningen som är det väsentliga. Och det blir ett ljust accepterande han låtar sin författare komma fram till en avklarnad syn på allt
det livet fört med sig, till slut ett uppgående i en all-tillvaro, som ett växande träd. Genom denna roman befäster Sandell igen sin ställning som en av våra betydande författare.
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Trädet(romaner)
 • Recension i Resonerande bokkatalog
  Trädet
 • Namn
  Trädet
 • Recension i Resonerande bokkatalog
  Trädet
 • Födelsedagen(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Upphovsman
  Snell, Svanhild
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Sofias egen bok (1988)(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Till Saknadens lov(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Minnet av Alexandria(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Talismanen(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Elizabeth igen!(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • En plats så god som någon(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Vendetta(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 • Dödskliniken(Resonerande bokkatalog)
 • Utkommit i nummer
  6-7/1988
 • Typ
  Resonerande bokkatalog
 •