Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Vänta på vind

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Arvid Ståhlbeck, en ung medicinare, lärljunge till Rudbeck och Cartesius, har år 1674 just återkommit till Sverige från sin disputation i Leyden och hemma i Lindås socken i Småland blivit indragen i en häxprocess. Han känner sig medskyldig till en ung kvinnas död och han blir skild från sin trolovade, Katarina. Hennes mor, fru Beritta, har makt att hålla henne inlåst.
Men sextonhundratalets svenskar var ett segt släkte och ibland i stånd att genomföra icke-krigiska aktioner. Både Katarina och Arvid har en hetta inom sig, de finner sig inte fogligt i tvång, även om tiden påbjuder lydnad som främsta bud för kvinnor, barn, soldater och underlydande. Om deras kamp för att återförenas och om det växlingsrika liv de sedan lever tillsammans, först i Dorpat i Livland och sedan i Stockholm, där Arvid också kommer det unga kungaparet Karl XI och Ulrika Eleonora nära, handlar "Vänta på vind".
Det är en stor historisk roman, rik på fängslande människor och miljöer.

(text från bokomslaget)

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

en berättelse från 1600-talets slut

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

406

Språk