Russel, Bertrand

Född

Död

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

"som ett erkännande åt hans mångsidiga och betydelsefulla författarskap, vari han framträtt som en humanitetens och tankefrihetens förkämpe"

/Svenska akademiens nobelprismotivering