Mellan två dagar

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

6-7/1988

Recension

Teol. dr Carl Gustav Hartman är en beläst och berest man, länge verksam inom Sjömansmissionen Han har valt en säregen disposition för sin nya bok ”Mellan två dagar”. Han vakar vid sin hustrus dödsbädd och låter blicken då och då genom fönstret följa huvudstadens konturer med dess typiska kyrkotorn och kupoler. Han företar i fantasin vandringar i vårliga marker och i minnat gör han långa resor ute i världen. De nästan spöklika timmarna i sjukrummet förenas därigenom på ett mystiskt sätt med hela världen. Tid och rum – två dimensioner som möts. Samtidigt ger han en exposé över prästerna, håller en viss distans till kyrkan av i dag och han gisslar somliga av sina ämbetsbröder. Men hos städerskan, baderskan och sjuksköterskan lägger han märke till deras ”änglahänder”.