Boucht, Christer

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Titel

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Biografiska uppgifter

Christer Boucht, född den 4 mars 1911 i Vasa och död den 21 maj 2009 i samma stad, var finlandssvensk advokat, äventyrsresenär och författare. Christer Boucht deltog som ung reservofficer i både vinterkriget och fortsättningskriget. År 1966 var han den förste finländaren som på skidor och med hundspann korsade den grönländska isen. Han har har skrivit ett antal böcker om sina polarfärder i norra Kanada och färden över Grönland. I några av sina böcker har han även skildrat erfarenheterna från krigsåren.

Christer Boucht var i många år aktiv medlem i det finländska arktiska sällskapet och blev år 2002 hedersmedlem i sällskapet. /Källa: Wikipedia

Mera uppgifter om författarens verk

Reseskildringar:

Grönland tvärs (Schildts, 1968) /
Hiihtäen halki Grönlannin (suom. Klaus Karttunen, Kirjayhtymä,1978)

Turkiska marschen (Schildts, 1970)

Från Hovrättsbacken till Klippiga bergen (Författarnas andelslag, 1975)
På knaggliga stigar (Ekenäs tryckeri, 1976) /
Jääteitä ja vuoripolkuja / (suom. Aarne Valpola, Kirjayhtymä, 1976)

Ett arktiskt äventyr (Ekenäs tryckeri, 1977)

Jäinen retki (Kirjayhtymä,1977)

Färder och irrfärder (Ekenäs tryckeri, 1982)

Nordlandets män (Ekenäs tryckeri, 1985)

Island (Ekenäs tryckeri, 1987)

Frostbitet (Scriptum, 1988)

Antarktis. Ögonblicksbilder från kontinenten kring Sydpolen (Schildts, 1992) /
Lähdin Etelämantereelle. Tuokiokuvia maanosasta, joka ympäröi etelänapaa (suom. Marja Kyrö, Kirjayhtymä, 1993)

Öppna vidder. Arktiska äventyr under 30 år (Schildts, 1996) /
Tuulta ja tuiskua. Arktisia seikkailuja 30 vuoden ajalta (suom. Margit Salmenoja, Schildt, 1997)


Övrigt:

Karelen kallade (Ekenäs tryckeri, 1978) - biografi /
Onnea etsimässä. Punaisesta Karjalasta Kaukoitään (1. p., Kirjayhtymä, 1973) /
Karjala kutsui (2. p., Kirjayhtymä, 1983)

Från paradiset till främsta linjen.
Minnen från seklets första hälft (Schildts, 1995) - memoarer /
Paratiisista etulinjaan (suom. Margit Salmenoja, Kirjayhtymä, 1995)

Vapengömmare. Inför ockupationshotet 1944 (Scriptum, 2001) - historia

Med utsikt från Paradiset (Scriptum, 2004) - memoarer

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)