Sommar

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Utkommit i nummer

4/1977

Recension

Nyupplaga av Aspenströms klarögda och charmfulla essäer och skildringar kring temat människan och de fyra årstiderna, allt beskrivet på utomordentlig och ljusfångande prosa. Känsliga teckningar av Signe Aspenström förhöjer bokens värde.