Preludium och andra noveller

Samtida recension
Resonerande bokkatalogen gavs ut av Statens biblioteksbyrå mellan åren 1923-1961 och av Skolstyrelsens biblioteksbyrå mellan åren 1962-1988. Den delades ut som bilaga till Svenskbygden. Tidningen innehöll korta recensioner av ny, svenskspråkig litteratur och användes som hjälpmedel vid bibliotekens bokval.

Recension i Resonerande bokkatalog

Upphovsman

Utkommit i nummer

4/1955

Recension

Läsvärda och sympatiska noveller av den tidigt bortgångna australiska författarinnan. Speciellt barnskildringarna har en särpräglad charm och humor, och den sista berättelsen i samlingen, ”Den hädangångne överstens döttrar”, är en äkta pärla i sin lekfulla genre. Som stämningsfullt artisteri kunde man kortast karaktärisera Katherine Mansfields litet bleka och förnäma novellistik.