Sutcliff, Rosemary

Födelseort

Dödsort

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Källor och hänvisningar

Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 7. Bibliotekstjänst, 2001.