Nordin, Magnus

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner
samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Författare & illustratörer för barn och ungdom, del 9. Bibliotekstjänst, 2001.
Trollkarlar, spöken & fantastiska världar : fantasyförfattare för unga bokslukare. BTJ, 2011.