Den bevarade våren

Tipset
19.5.2017
Den bevarade våren

"Att skriva så enkelt / att barren i tallen / inte rörs, / så enkelt / att inte skogen störs / Att med sin tanke bara snudda / vid någon, / som foten vid mossan?" - Ur diktsamlingen Den bevarade våren av Kaj Hedman.

Den bevarade våren
Kaikki täyt