Lucka 7: Sju bröder

Tipset
7.12.2017

Lucka 7: Sju bröder

"Jukola gård, i södra Tavastland, står på en nordlig backsluttning, nära Toukola by. Dess närmaste omgivning är ett stenigt fält, men nedanför det börjar åkrarna, på vilka, innan gården ännu råkat i förfall, en frodig gröda böljade. Bortom åkrarna finns en äng, klöverkantad, genomskuren av en mångbuktig bäck; och den gav rikligt med hö, innan den blev en betesplats för byns boskap. [...] Och detta är de sju bröders hem, vilkas levnadslopp jag nu skall skildra. Brödernas namn från den äldsta till den yngsta är: Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri och Eero..."

Lucka 7: Sju bröder
Kaikki täyt