Mitä lukis 2022: Ympäristö ja eläimet, yli 12-vuotiaat