Olemisen sietämätön keveys

Tšekkiläis-ranskalainen Milan Kundera (s. 1.4.1929) on kirjailijana tunnettu fiktion ja filosofisten sivuhyppäysten yhdistämisestä. Tätä tyyliä edustaa myös hänen maineikas romaaninsa Olemisen sietämätön keveys (WSOY 1985, suom. Kirsti Siraste). Neljä ihmistä etsii sijaansa, ja hullu vuosi 1968 viskoo heidät maailmalle. Päähenkilöt eivät toimi tematiikan äänitorvina, vaan he ovat eläessään ja tuntiessaan itse tematiikka. "Näiden neljän suhde linkkiytyy toisiinsa väliin kiintein väliin haurain sitein. Kundera kuvaa idealismin tuhoa ideologioiden puristuksessa", todettiin Arvostelevan kirjaluettelon arviossa.

"Ihminen elää kaiken heti ensi kerralla ja valmistautumatta. Ikään kuin näyttelijä joka esiintyy harjoittelematta osaansa. Mutta minkä arvoista elämä voi olla, jos sen ensi harjoitus on elämä itse? Siksi se muistuttaa aina luonnosta. Ilmaus ei kuitenkaan ole täsmällinen, sillä luonnos on aina jonkin hahmotelma, maalauksen esiaste, mutta meidän elämämme luonnos ei ole minkään hahmotelma, siitä ei synny minkäänlaista maalausta."