Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Aikalaisarvio 1 | Aikalaisarvio 2

Ilmestynyt numerossa

9/1964

Teosarvio

Joku tutkija on sanonut, että Joycen pääteoksen 'Odysseuksen' oikein ymmärtämiseksi välttämätöntä. lukea, sitä edeltänyt 'Taiteilijan omakuva'. 'Odysseus' -suomennoksen ilmestymisen kynnyksellä on siis ollut perusteltua julkaista uusi painos tästä kauan sitten loppuunmyydystä omaelämäkerrallisesta teoksesta. Ensi tulemallaan meillä ’Taiteilijan omakuva’ jäi käsittääkseni lähinnä valikoivan, esteettisesti kouliintuneen lukijakunnan tietoisuuteen, ja yhä se vaatii lukijaltaan paljon aikaa, ajattelua ja henkistä vaivannäköä, koska asettuminen vuosien takaisen kansankiihkon runtoman Irlannin olosuhteisiin, paneutuminen jesuiittakoulun henkeen ja tekijän sieluntaisteluun hänen vähitellen irtautuessaan näistä nuoruutensa peruselementeistä on jo maantieteellisen etäisyyden vuoksi vaikeaa. Teos on tavallaan kolmivaiheinen, helppolukuisin on lapsuus, sitä seuraa murrosvuosien hämärä ja tuskallinen minä-tietoisuuteen pyrkiminen, jonka loppuvaiheena on irtautuminen perinteistä, ympäristön, kasvatuksen ja opittujen kaavojen paineesta itsenäiseksi, yksinäiseksi taiteilijaksi.