Kuin Manulle illallinen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1983

Teosarvio

Poliittinen pilakuva on aina 1600-luvulta saakka ollut huomattavien taiteilijoitten aluetta - kunnon karrikatyyri vaatii taiteilijan havaintokykyä ja kynää. Kari on meillä yleisesti tunnettu politiikan kuvittaja - eikä sovi unohtaa vanhem-paa polvea: Topi Vikstedt, Ola Fogelberg, Alex. Federley ym. eikä edelleen piirtävää Olavi Hurmerintaa. Nuorempia on noussut moniakin. Kai Heinonen on jo pitkään tunnettu sattuvien tyyppiensä ansiosta, ja hyvin hän on luonnehtinut myös presidentti Mauno Koiviston ja hänen perheensä. Sattuvasti taiteilija myös valitsee uusista tapahtumista kuvattavaksi sopivaa materiaalia. Historian tällainen tallentaminen on toki hauskempaa ja monipuolisempaa kuin valokuvan tai elokuvan tekemä. Kuvakirja aikuisille.