Vihreä kartta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1952

Teosarvio

Kajavan novellit ovat yleensä hyvin lyhyitä. Niissä on taustana jokin sielullinen tilanne tai tapahtuma, verraten yksinkertainen kuvio, jonka kirjoittaja laukaisee herkällä eläytymisellään. Juuri lämmin, eläytyvä myötätunto jokaista ihmistä kohtaan leimaa kokoelman arvokkaaksi ja antaa sille merkitystä. Ilmaisu on selvää ja taipuisaa, etsimätöntä ja luotettavaa.