Ne menneet vuodet

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1941

Teosarvio

Teoksen vahva puoli on sen tarkassa, hyvin nähdyssä ja taitavasti esitetyssä havainnollisuudessa, yksityispiirteiden runsaudessa. Kertomistapa on suurten kertojamestarien koulussa opittua. Vähemmän onnistunutta on luonteiden kehittely. Siinä suhteessa lukija jää usein tyytymättömäksi. Samoin on päähenkilöiden elämänkulun laita. Niissä on hajanaisuutta ja tekijän harjoittamaa omavaltaisuutta. Kirjailijan pyrkimys tasapuolisuuteen yhteiskunnallisten ja valtiollisten olojen kuvaajana ansaitsee tunnustuksen. Ansioittensa vuokdi kirjan lukee mielellään. Kirjastoihin sopiva.

O. T:n.