Valot sammuvat

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1945

Teosarvio

Sahalaitos, jonka liepeille on kasvanut pienehkö työläisyhdyskunta, lopettaa olosuhteiden muuttuessa toimintansa. Tätä ympäristöä kuvailee tekijä lähinnä nuoren, koulua käyvän pojan näkökulmasta. Varsinaista juonta teoksessa ei ole, mutta siinä on sattuvia havaintoja sekä aikuisten että lasten maailmasta, ja olojen kuvaus vuosisadan alkukymmeneltä on kaikesta päättäen todenmukainen.

H. H.