Hiljaisuus on avara huone

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1985

Teosarvio

Niilo Rauhalan runoilijanlaadulle kokoelman nimi on varsin kuvaava; hän ei juurikaan korota ääntään, ei julista eikä kärjistä, mutta siitä huolimatta runojen sisältämä puhe on elävää, luovaan kokemiseen perustuvaa ja sellaisena myös aidosti puhuttelevaa. Kristillinen elämänkatsomus ja omakohtainen luja usko kasvavat runoista sisältä käsin, ajattelun luontevana ja olennaisena osana. Kokoelmaa leimaavat toisaalta hiljaisen luopumisen ja elämän rajallisuuden, toisaalta toivon ja ylösnousemuksen tunnot: "Moni lyhytnäköinen tänä hetkenä/ ahmii käsiinsä valtaa,/ niin lyhyt, lyhyt/ on hänen aikansa.! Avaruuden musta hiili/ hehkuu/ lähestyvää valoa." Niilo Rauhalan lyyrinen ilmaisu on varsin pitkälle hiottua, mutta samalla siinä on yllättävääkin tuoreutta ja koskettavuutta.