Ajan kohina

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1973

Teosarvio

Mandelstamin hienovarainen, hienostunut ja yläluokkainen proosa on vaikeaa luettavaa. Nämä surumieliset omaelämäkerralliset impressiot ovat niin täynnä vanhan Pietarin elämää, sen tapoja ja tuoksuja, että Helsinki-keskeiseen aikalaisproosaan totutetun lukijan kaulusta alkaa varsin pian kiristää. Vieraita ihmisiä ja paikannimiä vilahtelee ohi kuin kiitojunan ikkunassa, eikä kiinni ehdi saada oikein mistään muusta varmasta kuin ainutlaatuisesta tyylirajusta ja "hyvästä mausta". Mandelstamin näkemyksistä vanhan ja uuden antagonistisesta taistelusta ja kirjailijan yhteiskunnallisesta asemasta on riittänyt ja riittäisi riitaa edelleenkin, jos haluaa painottaa erityisesti tätä puolta hänen kirjallisessa toiminnassaan. Parasta lienee kuitenkin pitää häntä vain vieraan aikakauden ja vieraan kulttuurimaiseman taitavana tulkkina.