Rommisaari

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1968

Teosarvio

Hollannin keskeisiin kirjailijanimiin jo pitkään kuuluneella Vestdijkilla on hankalien kieliolosuhteitten vuoksi ollut hidas taival kansainvälisesti tunnustetuksi tekijäksi, joskin hänet on jo ennätetty nimetä Nobel-ehdokkaaksikin jossakin vaiheessa. Käännöksenä levinneimpiin kuuluva 'Rommisaari' on ulkonaisesti klassisen historiallisen seikkailuromaanin kaavaa ja tyyli tapaa noudattava kuvaus nuoren englantilaisen matkasta Jamaikan saarelle VV. 1737-1738 selvittelemään sukunsa sikäläisissä omistussuhteissa tapahtuneita väärinkäytöksiä. Romaani on myös luettavissa pelkkänä perinteisenä historiallisaiheisena seikkailuna, jossa rehevä, eksoottinen miljöö muovaa värikkäät puitteet, mutta siihen sisältyy epäilemättä myös vahva ja vivahteikas symbolistinen juonne, joka houkuttelee paneutumaan omiin tulkintakokeiluihin.