Vielä rannalla kuu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1983

Teosarvio

Viime vuosina harvakseltaan julkaisseen Tyyne Saastamoisen kolmastoista kokoelma noudattelee melko tarkoin runoilijan tuttua tematiikkaa; levolliseen tapaansa hän solmii päivien ketjua, kokee ajan lahjomattoman kulun: "Aika kuin käenpoika/ pesässä, vieraan tuoma,/ kasvaa, kasvaa." Näkökulman liikahdukset ovat muuttuneet entistäkin hienovireisemmiksi, ja vähitellen otoksista rakentuu tajunnan tila, jossa luopuminen ja erääntyminen ovat lähellä, näkösällä, mutta jossa runoilija ei vielä anna periksi, vaan pitää kiinni oikeudestaan tunteisiin ja iloon: "Niin pieni kuppi on tämä elämäni,/ että sen halukkaasti juo."