Irralliset

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1959

Teosarvio

Mielestäni kiintoisin ja monipuolisin uuden, modernin epiikkamme edustaja. Romaanin nimi ilmaisee kirjailijan perusteeman: hän kuvaa - erittäin epäsovinnaisesti ja tehokkaasti! - ihmisten välistä yhteyden puutetta, yksinäisyyttä, irrallisuutta. Tapahtumat on sijoitettu vuosisadan alun Hämeenlinnaan, jossa asuvat naapuruksina elämää pelkäävä vanhapoia-lehtori palvelijattarineen ja venäläinen poikamiesupseeri sotilaspalvelijoineen. Kun palvelijat vähittäin lähentyvät toisiaan ja kapteeni saa vieraakseen venäläisen rouvan, alkaa elämän, lemmen ja tapahtumien pyörre, jossa kirjailijalla on monia oivallisia tilaisuuksia vakuuttaa lukijalleen ihmisten perimmäistä yksinäisyyttä. Vuorosanojen vaihto on tässä mielessä erityisen ilmeikästä! Syytä on myös kiittää sitä monipuolista taidokkuutta, millä Meri liikkuu paitsi aistitodellisuuden piirissä myös unen ja muistojen mailla. Ilmeikästä ja tehokasta monitasoista kerrontaa!