Tanssiinkutsu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1976

Teosarvio

Kilpi, Mikko: Tanssiinkutsu.

Mikko Kilven runojen puhe on kotoista arkisesti hellää ja läheistä, leppoisan humoristista, esteettä välittyvää. Jo edellisestä kokoelmasta (Hellyydestä, 1972) on tuttu hänen tapansa kuvata lasta herkästi ja antautuvalla kunnioituksella. Kilvellä on toisaalta viehtymys yleiseen kielelliseen näppäröintiin: 'Rakkaus on tanssiinkutsu / josta ei voi kieltäytyä. / On käytävä läpi pakolliset kuviot / ja vaihdettava paria.' Toisaalta hän usuttaa pilkan omaan nilkkaan: 'Kun on menettänyt harhaluulot itsestään / muistuttaa lehtipuuta lokakuussa: / kaikki voivat nähdä rungon mutkat / pahkat, kääpäsienet, tyvilahon. / Toivoa herättää vain tikankolo: / kelpaisi vielä pesäpuuksi jonkin vuoden, / olisi laho sydän linnunpojan koti.' - Kepeä ja kevyt, ei kirjallisesti eikä sisällöllisesti kovinkaan kunnianhimoinen, mutta kaikessa myönteisyydessään ja elämänilossaan sympaattinen kokoelma.