Papiljotit lauantaisin

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7/1961

Teosarvio

Suuren romaanikilpailun heikointa satoa. Jokseenkin sotkuiseksi vyyhteytynyt selonteko perheellisen asianajajan naisjutuista, joista hänen perheensä eri jäsenet tekevät selkoa, kukin omalta kannaltaan. Omaa 'ääntä' ei eri selontekijöillä kuitenkaan ole, samoja seikkoja joudutaan vatvomaan, lauseita tuhlataan tuhlaamalla, eikä sovinnaisuudella ole määrää. Parasta lienee sodanaikana solmiutuvan tuttavuuden ja avion ensiaskeleiden kirjaan pano. Muu on kaikkein arkisinta ja sovinnaisinta kerrontaa, joka tuskin yltää muuhun kuin viikkolehtien tasoon.