Lähtölaulu

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1976

Teosarvio

Kälkäjä, Mirjam: Lähtölaulu. Runoja.

Torniolainen toimittaja Mirjam Kälkäjä on kirjoittanut aikaisemmin näytelmiä sekä aikakauslehtiin runoja ja novelleja. Hänen esikoiskokoelmansa on harvinaisen valmis ja eheä pienkustanne, vaikka paikoin vielä horjuva ja epätasainen. Kälkäjä kirjoittaa osin Lapista ja Lapin ongelmista, osin yleisistä ja yleisinhimillisistä kokemuksista, yksinäisyydestä, erosta, surusta ja kaipauksesta. Toisaalta runot ovat avointa puhetta, kipeitä ja aitoja tuntoja - toisaalta niissä on selvää kirjallista otetta: tarpeellista kerroksisuutta ja muodon tajua sekä tuoreita oivalluksia.