Tšingis-kaani

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3-4/1946

Teosarvio

Venäläinen kirjailija on saanut kuvaukseensa mongoolien vallan laajentumisen alkuvaiheista kuvattavan aikakauden mahtavaa rytmiä. Hänen kuvauksensa on merkillisellä tavalla sekä romantikon että realistin käsialaa. Tarkoitusperäisyyttä siinä ei huomaa, mutta teoksen luettuaan tuskin voi olla tekemättä vertailuja siinä kuvatun vedenpaisumuksen ja nykyisen murroskauden välillä.

A. Kn.