Kankkunen, Aira

Synnyinaika

Synnyinpaikka

Opiskelupaikkakunta tai -paikkakunnat

Asuinpaikkakunta tai -paikkakunnat

Koulutus tai tutkinto

Tekijän käyttämä kieli

Kansallisuus

Maakunta-alue

Kirjailijan omat sanat

"Kirjoittaminen on ollut minulle ensin ennen kaikkea työväline ja myöhemmin terapia pannessani ajatuksiani ja muistelujani paperille.

Välttämätön tarve opetusmateriaalin julkaisemiseen pioneerityössäni alle kouluikäisten kuulovammaisten lasten opetuksessa, ohjauksessa (mm. ”Opi ymmärtämään minua!”, joka on käännetty kahdelletoista kielelle) ja vamman tutkimuksista ja yhteiskunnan herättäminen kuulovammaisten lasten asialle Suomessa. Myöhemmin Ruotsissa tieteellisten töiden julkaiseminen.

Eläkkeellä ollessani sain aikaa myös kaunokirjallisuuteen, ajatuksien ilmaisuun runojen avulla sekä suomeksi että esperantoksi. Esperanton yhteydessä voitin mm. Kansainvälisen kaunokirjallisuuskilpailun runoillani vuonna 1992. ”Yhtä sun toista” on julkaisematta – ainakin toistaiseksi, mm. kokoelmani varhaislapsuuteni ajalta Vuolijoella ja Kajaanissa."

Göteborg 07/03 2006
Aira Kankkunen

Elämäkertatietoa

Syntynyt 21.1.1928 Vuolijoella.
Asuinpaikka Göteborg, Ruotsi vuodesta 1963.
Asunut Kajaanissa 1944-1948, Helsingissä 1949-1953, 1962-1963, Tampereella 1954-1961.
Opinnot: sairaanhoitaja/seurakuntasisar,Helsingin Diakonissalaitos, med.doktor 1982, docent i barnaudiologi 1984, Göteborgin yliopisto/med. fakultet.

Ammatti: sairaanhoitaja, seurakuntasisar, lääketieteen tohtori audiologi.

Kirjailijan tuotantoon liittyvää lisätietoa

Runot
Interrilatoj. 1992.
Seuramatkalla. 1994. (Alkuteos Interrilatoj)
Neniu povas sangi hierauon. 1996.
Cu via bebo audas?. 1997.
Eilistä ei voi muuttaa. 1996. (Alkuteos Neniu povas sangi hierauo)
Fore de siaj pradikoj ili surterigis. 1998.
Päivästä päivään. 2002.
Kaukana juuristaan. 2002.
De tago al tago. 2002.

Novellit
Kaj tiam floris la cerizarboj. 1997.

Aforismit
Societraj ludoj. 1998.
Yhteispeli. 1998.

Muistelmat
Ja ovet avautuivat…. Tampereen seudun kuulovammaisten lasten tuki 1998.

Tietokirjallisuus
Opi ymmärtämään minua: opas kuulovammaisten lasten vanhemmille. Kuulonhuoltoliitto 1966. (Teos käännetty kahdelletoista kielelle)
Barnaudiologi : lärobuk i barnaudiologi. LIC-förlag 1982
Pre-school children with impaired hearing in Göteborg 1964-1980. (Acta oto-laryngologica. Supplement ; 391). Göteborgs universitet 1982. Diss. University of Göteborg.

Runsaasti muita lääketieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita kuulovammaisuudesta ja sen hoidosta.

Tekstinäyte

Työmääräni Tutkimuskodissa kasvoi päivä päivältä. Polikliiniset potilaat täyttivät kaikki ne ajat, jotka päiväjärjestyksen mukaan näyttivät vapailta, kuten esim. vanhempien ja lasten ruokailut sekä ulkoiluajat. Polikliinisten potilaiden tutkimukset ja tutkimuskertomuksien kirjoittaminen oli tehtävä valmiiksi samalla kertaa. Sisällä olevien lasten päivittäiset tutkimuskertomukset jäivät iltatöiksi. Iltatöistä selvisin tavallisesti yhdeksän-kymmenen aikaan illalla. Työpäivät olivat pitkiä jo näinkin, mutta eivät ne tähän loppuneet. Kun lapset olivat autuaallisessa unessa, äidit istuivat eteishallin ruokapöydän ääressä keskustelemassa päivän tapahtumista ja muistakin ajankohtaisista aiheista. He tiesivät, että ennemmin tai myöhemmin tulisin heidän joukkoonsa – eteisaulassa olivat näet asuntomme ainoat WC:t! Ja tulinhan minä. Joku äideistä kysyi minulta jotakin sillä seurauksella, että otin paikan heidän joukossaan. Me pohjoisen asukkaat olemme päivisin hyvin varuillamme: emme puhele liikoja. Mutta illan hämärässä ja yön pimeydessä alamme keskustella asioista, joista on vaikea puhua. Eihän suotta sanota: Mitä illalla kymmenen jälkeen sanoo, sitä aamulla ennen kymmentä katuu. Jokaista ilta- ja yökeskustelua ei kuitenkaan tarvitse katua. Tutkimuskodissa pidetyt yölliset palaverit oli hoidettava niin, ettei niistä muodostunut mielipahaa. Monelle äidille nämä keskustelut olivat vaikeuksien purkamista ja lisäksi monelle ensimmäinen ja ehkäpä ainoa mahdollisuus puhua arkielämässä, joissa syyllisyyden painot olivat raskaimpia.

Näin istuin – suurimmalta osalta kuuntelijan paikalla ilta illan jälkeen monta kertaa myöhään yöhön saakka. Aina kahden viikon välein tuli uusi ryhmä: uudet lapset ja uudet äidit, jotka saivat mahdollisuuden puhua. Opin näiden istuntojen aikana hyvin paljon – paljon sellaista, mitä ei koskaan luennoilla voi oppia. Jokaisella meillä on oma kohtalomme. Sen ilot ja murheet koemme eri tavalla, ja kuitenkin – niin samanlaisia me olemme – saviastia toisten saviastioiden joukossa.

Ja ovet avautuivat.... s. 139-140.