Jumalainen vesi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1984

Teosarvio

Kokoelma sisältää runoja, mietelauseita ja joukon mustavalkoisia valokuvia, jotka kaikki osaltaan tukevat Reino Rinteen jo tutuiksi tulleita ajatuksia luonnosta, "elämänkentästä", teknologian yliotteesta ja tuhoavasta ihmisestä. Suhteessa luontoon Rinne ei noteeraa ihmistä kovinkaan korkealle; ihminen on tuhonnut tai tuhoamassa lopullisesti luonnon tasapainon, joka kirjoittajan mukaan on lopulta mahdollista palauttaa ainoastaan katastrofin avulla, jonkinlaiseen "pöytä puhtaaksi" -tyyliin, Rakenteeltaan tämä teos, jossa on myös englanninkielinen rinnakkaisteksti, muistuttaa eräänlaista "juhlakirjaa", jonka tarkoituksena lienee ollut tehdä tunnetuksi Reino Rinteen ajatuksia ja persoonaa myös maan rajojen ulkopuolella. Osastossa "Sähkeitä tähdistä" on mukana myös aiemmin julkaistua materiaalia.