Tampereen runot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1967

Teosarvio

Viljo Kajava vietti lapsuutensa Tampereella, Niistä muistoista ja siitä maaperästä on kummunnut tämä teos; omalaatuinen todistus varhaisvuosiemme syvästä merkityksellisyydestä. Vuoden 1918 kokemukset ovat piirtäneet pojan sieluun erityisen syvät jäljet, mutta myös tehdaskaupungin luonteenomainen ilmapiiri on antanut aiheita runoihin. Vihdoin näkyvät myös vilkkaaksi kulttuurikeskukseksi nousseen kaupungin uudet kasvot. Kajavan tämänkertaiselle kokoelmalle antaa sävyä jutteleva ilmaisu, mutta kokoelmassa on myös tallella hänen lyyrillinen kuvavoimansa.