Kohtalon viima

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1949

Teosarvio

Unto Kupiaisen uusi runokokoelma on voimakkaan, aidon tunteen kannattama. Sen säkeet ovat omistetut rakkaudelle, elämän viisaudelle, kohtalolle, ja kaikista niistä kuvastuvat elävän, taistelevan runoilijan ajatukset ja kokemukset. Huumori ja sukkeluudet ovat myös varteenotettuja puolia Kupiaisen runomaailmoissa.

S. Hnen.