Löysin ilon

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1976

Teosarvio

Kustannusyhtiö Päivän runosarjan kolmas, aihepiiriltään suppea ja toteutukseltaan epätasainen teos. Mahtipontinen se ei kuitenkaan ole, ja siinä sen paras puoli onkin. Kyllä Sanaa voi näinkin julistaa, vaikka kyllä Penttinen enemmän prosaisti mielestäni on. Runonteko vaatisi vielä opiskelua, pelkkä tunne ja halu ei toki riitä.