renessanssi

Tyyppi

koulukunnat ja ajanjaksot

kuvaus

Renessanssi on Italiassa 1300-luvun alkupuolella syntynyt ja 1400-luvun puolivälissä yleiseurooppalaiseksi muuttunut henkisen elämän virtaus, joka syrjäytti keskiaikaisen elämänkatsomuksen. Kirjallisuudessa renessanssi merkitsi keskiaikaisten ihanteiden väistymistä, antiikin henkiinheräämistä, humanismin nousua, yksilöllisyyttä, maailmanllisuutta ja oman kansallisen kielen viljelyä. Renessassin ihmisihanne oli yleisnero universaali ihminen, uomo universale, joka hallitsee kaikki tieteen ja taiteen alat.
(Otavan kirjallisuustieto & Vartiainen: Länsimaisen kirjallisuuden historia)

Konkreettiset tapahtumapaikat

Asiasana tai oma avainsana