Novelleja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1943

Teosarvio

V:sta 1931 alkaen kirjoitettuja novelleja. Eräissä kerrotaan poikaiän muistoja, toiset ovat vakavia tai leikillisiä rakkaus- ja avioliittokuvauksia, joukossa on tuokiokuvia elämästä maaseudulla j.n.e. Paras on viimeinen ja pisin novelli Nainen tuli pimeästä, jossa jännittävällä ja psykologisen mielenkiinnon herkästi vireillä pitävällä tavalla kuvataan merkillinen sielutieteellinen elämäys. Huomiota ansaitseva kokoelma, joka tarjoaa erilaista luettavaa ja siis voi monia ihmisia kirjasttosakin kiinnostaa.

H. K-la.