Viisi komediaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1978

Teosarvio

Ajallisesti Menandros seurasi Kreikan kolmea suurta näytelmäkirjailijaa, mutta hänen tuotantonsa katosi vuosisatojen mennen miltei jäljettömiin. Vasta tällä vuosisadalla on löydetty yksi täydellinen komedia ja katkelmia muutamista muista. Nyt suomeksi ilmestyneistä näytteistä käy päätteleminen, että hän sommitteli komediansa nopeasti etenevin kohtauksin, sanaili iloisesti ja luonnehti henkilönsä muutamin sattuvin piirtein; roomalaiset Plautus ja Terentius välittivät sitten näitä Menandroksen taitoja aina parhaaseen eurooppalaiseen komediaperinteeseen asti. Tietysti tämä suomennos on tarkoitettu lähinnä tieteilijöille ja alan ahkerimmille harrastajille. Mutta kuka tahansa lukija saa teoksesta arvokasta tietoa ja hyvän selitysosaston ansiosta tietoa nimenomaan kreikkalaisen komedian laatupiirteistä ja myös silloisista elämäntavoista ja käyttäytymisestä. Suomennoksissa pyritään käyttämään alkuperäisiä runomittoja ja tulos on vähän kankeahko, mutta tiedon lisää tässäkin piirteessä.