Kolme sisarta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1985

Teosarvio

Jokainen teatteria rakastava tuntee Tšehovin Kolme sisarta, jokainen sen nähnyt tai lukenut on Irinan, Masan ja Olgan kanssa kaivannut Moskovaan. Tšehov on aina ajankohtainen; ei ole olemassa Tšehov-kausia, sillä ihmisen kaipuu kauniimpaan, täyteläisempään, parempaan on aina ikuista. Alkuperäinen teos elää, jos on elääkseen, mutta käännös on aina väliaikainen. Vertailu jalo ja Eino Kaliman, Tšehovspesialistien, vanhaan suomennokseen osoittaa, että kieli on muuttunut. Erot ovat hiuksenhienot. usein Kalimoiden eduksi. jokainen aika vaatinee oman Tšehovinsa. En ihmettele, vaikka moni pitäisikin vanhaa, kauniisti patinoituriutta käännöstä enemmän Tšehovinsa näköisenä.