Likaiset kädet ; Suljetut ovet

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1967

Teosarvio

Likaiset kädet on Sartren keskeisimpiä näytelmiä, hänen filosofiansa rohkeata ja taidokasta toteutusta. Hän pyrkii selvittämään poliittisen organisaation olemusta, sen luomaa valtaa ja tämän vallan vaikutuksia yksilöön. – Suljetut ovet on puolestaan kuvitelma kuoleman jälkeisestä tilasta, siitä, mitä on totuttu sanomaan helvetiksi. Sartren ratkaisu on yllättävä, mutta taitava ja miksei johdonmukainenkin. Molemmat näytelmät kuuluvat uusimman näytelmäkirjallisuuden mielenkiintoisimpiin teoksiin. Kirjastoihin.